Installation
更简单、更安全。

Easier and safer.

ACE
HERO
ZERO
ROY360
ROY
NOVA
NIK 360 II
MIA
MAX
IMAX
KIN360PRO
NIK 360
KIN II
KIN 360L
NIK
KIN 360
KIN
FUN
筛选
 • 接口拆卸

 • 布套、五点式安全带安装

 • 拆卸上拉带(反向安装)

 • 布套拆卸

 • 内衬垫使用

 • 五点式安全带锁定、释放

 • 五点式安全带调节

 • 躺角、旋转调节

 • 头枕调节

 • 上拉带走向调节

 • 上拉带长短调节

 • 完整视频