Installation
更简单、更安全。

Easier and safer.

ACEs
ACE
HERO
ZERO
ROY360
ROY
NOVA
NIK 360 II
MIA
MAX
IMAX
KIN360PRO
NIK 360
KIN II
KIN 360L
NIK
KIN 360
KIN
FUN
筛选
 • 反向安装

 • 接口拆卸

 • 布套、五点式安全带安装

 • 拆卸上拉带(反向安装)

 • 布套拆卸

 • 内衬垫使用

 • 五点式安全带锁定、释放

 • 五点式安全带调节

 • 躺角、旋转调节

 • 头枕调节

 • 上拉带走向调节

 • 上拉带长短调节